ZESPÓŁ CERKWI PRAWOSŁAWNEJ PAR. P.W. NARODZENIA NPM, ul. Kościelna nr 11:
a. cerkiew, mur., 1893–1895, arch. Wiktor N. Syczugow (?), cz. restaur. po 1918 i 1945, remont. 1988–1991,
b. plebania, mur., 1846–1850, przebud. 2 poł. XIX.

Cmentarz prawosławny w gran. wg zał. planu.

POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU PAŁACOWO–FOLWARCZNEGO:
a. pozostałości pałacu (fundamenty z tarasami). mur., XVIII, arch. Józef Piola, zniszczony 1914–1918,
b. oficyna, mur., 1896, przebud. XX,
c. budynek administracji dóbr i mieszkania oficjalistów, mur., 1896, arch. Ksawery Dionizy de Makowo Makowski (?), remont. 1905,
d. ruina kordegardy, mur., pocz. XX,
e. kordegarda, mur., pocz. XX,
f. wieża ciśnień, mur., ok. 1885–1886,
g. dom leśniczego, mur., 1935,
h. park, pocz. XVIII, przekształcony XIX, proj. Henryk Marconi, ogrodnik Moeklin,
i. ogrodzenie, mur., 1905.

Kościół paraf. pw. św. Jana Jałmużnika (d. augustianów) wraz z wystrojem architektonicznym i ruchomościami, drzewostan w grań. ogrodzenia cmentarza kościelnego.

Kościół paraf. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (ob. pw. św. Stanisława BM) z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem w grań. cmentarza kościelnego.

Kaplica grobowa Rulikowskich na cmentarzu rzymsko-katolickim w gran. ścian zewnętrznych.

Cmentarz rzymskokat., w gran. wg zał. planu.
Kościół paraf. rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, kapliczka i drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego.
Strona 2 z 3