Gmina Wyryki (5)

Gmina Wyryki

Cmentarz prawosławny, na działce wg zał. planu.

Cerkiew prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (d. cerkiew unicka) z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem w gran. cmentarza cerkiewnego, dzwonnica.

Zespół pałacowy w gran. najbliższego otoczenia wraz z figurą Najświętszej Marii Panny i bramą na początku drogi leśnej przy szosie Lublin-Włodawa.