Gmina Wola Uhruska (5)

Gmina Wola Uhruska

Plebania parafii rzymskokat., w gran. ścian zewn. wg zał. mapy.

Najstarsza część cmentarza rzymskokat. w gran. wg opisu w decyzji i zał. mapy.

Kapliczka drewniana, w gran wg zał. mapy

Cerkiew prawosławna pw. Wniebowzięcia NMP wraz z wyposażeniem wnętrza, w gran. cmentarza cerkiewnego.

Kościół paraf. pw. św. Jana Chrzciciela wraz z wyposażeniem architektonicznym i ruchomościami, drzewostan w granicach ogrodzenia cmentarza kościelnego.