Gmina i miasto Włodawa (9)

Gmina i miasto Włodawa

Children categories

ul. Klasztorna 6 (d. ul. Gagarina 6, d. Podzamcze)

ZESPÓŁ KLASZTORNY PAULINÓW, ob. kościoła par. p.w. św. Ludwika, ul. Kościelna nr 1:
a. kościół, mur., 1739–1780, proj. Paweł Fontana, przy budowie czynni Burchandaj i Pallier oraz mistrzowie murarscy i murarze: Antoni Dowgiełło (1739–1749), Grzegorz Cybulski (1748–1753), Franciszek Cybulski (1742–1750), Kazimierz Dowgiałka vel Dowgiało (1748–1751), Jan Drewnowski (1739–1751), Józef Kijanowski (1750), Józef Liskiewicz (1739–1751), Maciej Liskiewicz (1742–1750), Nowotny (1749), Ostrowski (1753), Rybiński (1742) i Walenty Szostakiewicz (1748), restaur. 1850, gruntownie remont. 1871–1873 i 1903–1904 oraz częściowo po 1918 i po 1945, remont. wieża wsch. po zniszczeniu 1944 i odbud. 1950–1952,
b. klasztor, mur., 1711–1717, arch. Józef Piola (?), przebud. 1826–1829, restaur. 1871–1873, po 1918, po 1945, 1959 i 1968–1969,
c. kuchnia klasztorna (?), ob. mieszkania, mur., ok. poł. XVIII, przekształcona XIX,
d. figura św. Jana Nepomucena*, mur., 2 poł. XVIII,
e. ogrodzenie, mur., ok. poł. XVIII, cz. rozebrane XIX, rozbud. 1907.

Układ urbanistyczny miasta Włodawy w gran. wg zał. planu.

Plebania prawosławna w gran. wg zał. planu.

ul. Czerwonego Krzyża 5-7
ZESPÓŁ BÓŻNICY, ob. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, ul. Czerwonego Krzyża nr 5:
a. bóżnica, tzw. duża, mur., 1764, przebud. z nadbud. 2 kondygnacji frontowego babińca 2 poł. XIX, zniszczona pożarem 1914–1918, gruntownie restaur. po 1920 i 1977–1986,
b. bóżnica, tzw. mała, mur., 2 poł. XIX, gruntownie restaur. po 1980,
c. dom kahalny, mur., 2 poł. XIX, gruntownie restaur. po 1980.

ZESPÓŁ CERKWI PRAWOSŁAWNEJ PAR. P.W. NARODZENIA NPM, ul. Kościelna nr 11:
a. cerkiew, mur., 1893–1895, arch. Wiktor N. Syczugow (?), cz. restaur. po 1918 i 1945, remont. 1988–1991,
b. plebania, mur., 1846–1850, przebud. 2 poł. XIX.

Cmentarz prawosławny w gran. wg zał. planu.

POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU PAŁACOWO–FOLWARCZNEGO:
a. pozostałości pałacu (fundamenty z tarasami). mur., XVIII, arch. Józef Piola, zniszczony 1914–1918,
b. oficyna, mur., 1896, przebud. XX,
c. budynek administracji dóbr i mieszkania oficjalistów, mur., 1896, arch. Ksawery Dionizy de Makowo Makowski (?), remont. 1905,
d. ruina kordegardy, mur., pocz. XX,
e. kordegarda, mur., pocz. XX,
f. wieża ciśnień, mur., ok. 1885–1886,
g. dom leśniczego, mur., 1935,
h. park, pocz. XVIII, przekształcony XIX, proj. Henryk Marconi, ogrodnik Moeklin,
i. ogrodzenie, mur., 1905.

Kościół paraf. pw. św. Jana Jałmużnika (d. augustianów) wraz z wystrojem architektonicznym i ruchomościami, drzewostan w grań. ogrodzenia cmentarza kościelnego.