Gmina Hanna (2)


Gmina Hanna

Dawna cerkiew unicka, ob. kościół rzymskokat. pw. Matki Bożej Bolesnej, wraz z cmentarzem przykościelnym, w grań. wg zał. planu.
Kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Piotra i Pawła z wyposaż. wnętrza, otoczeniem wraz z drzewostanem w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica z zabytkami ruchomymi.