Gmina Hańsk (3)

Gmina Hańsk

POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU DWORSKIEGO:
a. budynek gospodarczy, mur., k. XIX,
b. budynek gospodarczy, mur., pocz. XIX,
c. gorzelnia, ob. młyn, mur., pocz. XX,
d. kaplica, ob. dom mieszkalny nr 120, mur., pocz. XIX,
e. park krajobrazowy, ok. poł. XIX.
Cerkiew prawosławna, ob. kościół rzymskokat. pw. św. Rajmunda z wyposażeniem wnętrza i figurką Matki Boskiej Niepokalanej stojącą przed fasadą, w grań. cmentarza kościelnego.