Gmina Żółkiewka (8)

Kościół paraf. pw. Św. Mateusza Ap. i Ew. z wyposażeniem wnętrza, otoczeniem i zadrzewieniem w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica.
Zespół dworski: dwór, oficyna (d. dwór), stajnia, rzadcówka, mur przyporowy, park ze stawami, w gran. wg zał. planu

Cmentarz grzebalny, kaplica cmentarna, ogrodzenie, drzewostan i nagrobki (wg wykazu w karcie cmentarza), w gran. wg zał. planu.

Kościół paraf. pw. św. Wawrzyńca z wystrojem wnętrza, dzwonnica - brama, mur otaczający cmentarz kościelny, drzewostan w obrębie muru.

Tzw. "Wronówka" - dworek i ogród spacerowo-użytkowy, w gran. wg zał. planu

Zespół kościelny: kościół paraf. pw. Św. Michała Arch. (d. cerkiew unicka) wraz z wystrojem wnętrza, dzwonnica, plebania, drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego.