Gmina Rudnik (6)

Dwór i park ze stawami i aleją dojazdową, w gran. wg zał. planu.

Park, w gran. wg-zał. planu

Cmentarz grzebalny "stary" rzymskokat. z nagrobkami (wg wykazu w karcie cmentarza) i drzewostanem, w gran wg zał. planu

Zespół dworski: dwór, suszarnia, magazyn, dwie chlewnie, ogród spacerowy, ogrody użytkowe, w gran. wg zał. planu.

Dwór, park, kapliczka, w gran. wg zał. planu.

Park dworski, w gran. wg zał. planu.