Gmina Łopiennik Górny (7)

Zespół dworsko-parkowy: dwór, bramy wjazdowe - główna i boczna, bramki wschodnia i zachodnia, park, w gran. wg zał. planu.

Zespół dworsko-parkowy, w gran. działek wg zał. planu.

Borowica – wieś w gminie Łopiennik Górny, pow. Krasnystaw,  woj. lubelskie, położona na prawym brzegu rzeki Wieprz, przy  ujściu rzeki Rejki i drodze z Łopiennika do Rejowca,  w odległości ok. 20 km. od Krasnegostawu. Zbiegają się tutaj granice trzech mikroregionów: Obniżenia Dorohuczy, Pagórów Chełmskich i Wyniosłości Giełczewskiej i  bierze początek kanał Wieprz – Krzna.

Zespół dworsko-parkowy, w gran. wg zał. mapy.

Pozostałości parku dworskiego, w gran. wg zał. planu