ZESPÓŁ KLASZTORNY JEZUITÓW, ul. Piłsudskiego nr 5:
a. kościół, ob. par. p.w. św. Franciszka Ksawerego, mur., 1695–1717, arch. Jan Delamars, wieże ok. 1730–1741, restaur. 1829, 1849–1850, po zawaleniu kopuły nad transeptem 1879–1881, bud. Bolesław Budzyński, remont. 1904–1905, 1907, 1914, 1921, 1947 i 1951,
b. kolegium, ob. Muzeum Regionalne i mieszkania, mur., po 1708, restaur. 1730 i ok. poł. XIX, przebud. po spaleniu 1902,
c. pałacyk biskupi, ob. dom zakonny ss. Służebniczek, mur., 2 poł. XVIII, przebud. 1958,
d. seminarium duchowne, uż. różni, mur., przed 1739, przebud. XIX-XX,
e. kanonia, ob. dom mieszkalny, ul. Kościelna nr 8, mur., 1 poł. XVIII, przebud. po spaleniu 1914,
f. plebania, mur., k. XVIII,
g. stodoła, drewn., ok. 1920. 

ZESPÓŁ DWORU STAROŚCIŃSKIEGO:
a. dwór, ob. mieszkania, ul. Sikorskiego nr 10, wł. komunalna, mur., 1 poł. XIX, remont.,
b. oficyna, ul. Sikorskiego nr 8, mur.-drewn., 2 poł. XIX,
c. budynek służby dworskiej, ul. Sikorskiego nr 6, wł. komunalna, drewn., ok. 1925,
d. spichlerz, ob. magazyn, ul. Konopnickiej nr 3, mur., 1 poł. XIX.

Układ urbanistyczny m. Krasnegostawu, z sylwetką miasta od płd. i wsch., związaną z niezabudowanym terenem na skarpie, z zachowaniem dominanty zespołu pojezuickiego, kompleksem budynków poaugustiańskich oraz pozostałości obwarowań miejskich i terenem pozamkowym, w gran. wg zał. planu.

RATUSZ, pl. 3 Maja nr 21, mur., 1859–1862, proj. Orłowski, bud. Jankiel Perlmunter, spalony 1914, odbud. 1921–1924, proj. Tadeusz Zaremba, bud. Płachecki.

OBIEKTY CMENTARZA GRZEBALNEGO rzym.-kat., ul. Poniatowskiego:
a. kaplica grobowa rodziny Smolińskich, mur., 1906,
b. grobowiec rodziny Jabłońskich, mur., k. XIX,
c. grobowiec rodziny Dziewickich, mur., ok. 1910,
d. mauzoleum rodziny Kaufmanów, mur., ok. poł. XIX,
e. ogrodzenie z bramą, mur., XIX-XX.

KRAMNICE I JATKI MIEJSKIE, ul. Poniatowskiego nr 8b, mur., 1930, arch. Tadeusz Zaremba i Włodzimierz Fąfrowicz, restaur. l. 90 XX w.

DOM MODLITWY GMINY ŻYDOWSKIEJ, ob. mieszkalny, ul. Partyzantów nr 17, wł. Kazimiera Dąbska, mur., l. 20 XX w.

BUDYNEK WAGI MIEJSKIEJ, ob. dom mieszkalny, ul. Kilińskiego nr 2, wł. Marcin Płużański, mur., 1910.

Strona 1 z 2