Gmina Gorzków (3)

Cmentarz grzebalny, kaplica grobowa, mur ogrodzeniowy, : drzewostan i nagrobki (wg karty cmentarza), w grań. wg zał. planu.
Zespół dworsko-parkowy: dwór, dawna oficyna dworska, gorzelnia, park, wg zał.
Zespół dworsko-parkowy: dwór, d. oficyna dworska, gorzelnia, park, wg zał.