środa, 15 grudzień 2010 10:18

Siennica Różana - dwór w Starym Parku

Rate this item
(0 votes)

Na przełomie XVIII i XIX Siennica Różana wraz ze wsią Rakołupy stała się własnością hrabiów Poletyłów herbu Trzywdar z Wojsławic i została włączona do ich ogromnej fortuny. Dokładnie to Jan Poletyło, który Siennicę przejął w roku 1803 wybudował dwór na malowniczym stoku, opadającym łagodnie ku południowemu wschodowi, aż do brzegów Siennicy. Dwór nie był zbyt okazały, być może drewniany i kryty słomą.
Obecny dwór jest dziełem ostatniego dziedzica z rodu Poletyłów, mianowicie Aurelego, który był bratankiem Jana. Wtedy to urządzono modny wówczas park krajobrazowy, z którego do naszych czasów zachowało się sporo starych drzew, m.in. lipy drobnolistne, dąb szypułkowy, sosny wejmutki, jesion wysmukły i inne. Książę Lubomirski przejąwszy Siennicę rozpoczą od remontu zaniedbanego dworu. Założył niebawem hodowlę rasowych koni., jednakże polityka zaborców nie sprzyjała gospodarczemu rozwojowi. Ogromne zniszczenia przyniosła pierwsza wojna światowa. Lubomirscy mieszkali w Siennicy do 1928 r.

Read 1446 times