Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rudnik/ftp/chelm/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Powiat Chełm - Tworzenie stron i sklepów internetowych w Chełmie. Interaktywna mapa zabytków i historia Chełma

POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU DWORSKIEGO:
a. oficyna, mur., 1894, zniszczona 1914, remont. po 1918,
b. czworak, ob. nr 33 a i b, mur., k. XIX,
c. browar, ob. młyn, mur., XVII (?), ok. poł. XIX, spalony 1915, remont. i adaptowany na młyn 1926,
d. pozostałości parku, XVIII-XIX.

Cmentarz wojenny z l i II wojny świat., w grań. działki wg zał. planu

Na podstawie badań archeologicznych oraz podań spisanych przez chełmskiego biskupa Jakuba Suszę w 1684 r. zespół zabytkowy w Stołpiu miał pełnić funkcję sakralno-rezydencjalną.

Zarówno w samym Stołpiu jak i w pobliskich okolicach występują liczne źródełka uważane niegdyś za magiczne. Stąd miejsca te wykorzystywane były do uprawiania kultów pogańskich. Według wieżeń jeden z dwóch legendarnych książąt Polan (założyciel Kijowa około VIII w.) Sczek lub Choriw, miał mieć w Stołpiu pałacyk lub zameczek i świątynię pogańską w Podgórzu.

Przypuszcza się, iż sama budowla została wzniesiona w  XIII wieku, kiedy terenami tymi rządzili Romanowiczowie. Styl świątyni jest charakterystyczny dla wczesnochrześcijańskich budowli chrzcielnych, tzw. babtysterii występujących na terenach Bizancjum.

Wpływy tak odległej cywilizacji na Chełmszczyźnie można wytłumaczyć zabiegami dyplomatycznymi. Dzięki nim dochodziło do zawierania małżeństw pomiedzy sąsiadującymi rodami.

Jednym z takich był ród Romanowiczów. Stąd uważa się, iż książę Daniel przenosząc stolicę swego księstwa do Chełma  ufundował, w miejscu dawnego kultu pogańskiego, świątynię dla swojej matki.

Założenie ogrodowe w grań. wg zał. planu

ZESPÓŁ PAŁACOWY, wł. UG Chełm:
a. pałac, ob. szkoła podstawowa, mur. k. XVII (dwór obronny), rozbud. ok. poł. XVIII, proj. Paweł Antoni Fontana (?), zdewastowany 1944,
b. park, XVIII.

Kopiec ziemny (mogiła kurhanowa)

ZESPÓŁ CERKWI PRAWOSŁAWNEJ PAR. P.W. ŚW. SPASA, od 1924 kościoła rzym.-kat. par. p.w. Chrystusa Pana Zbawiciela:
a. cerkiew, mur., XIII (prezbiterium), rozbud. przed 1440, przed 1650 i po poł. XVII, remont. i cz. przebud. po 1884, remont.,
b. dzwonnica, mur., 1909–1913, arch. A. Puring,
c. plebania, mur., 1916,
d. obora, mur.(kam.), przed 1939.