Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rudnik/ftp/chelm/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Powiat Chełm - Tworzenie stron i sklepów internetowych w Chełmie. Interaktywna mapa zabytków i historia Chełma

Zespół dworsko-pąrkowy: park i aleja wjazdowa, w grań. wg zał. wyrysu.

Pławanice d. cerkiew greckokat, ob. kościół filialny pw. św. Jana Ewangelisty wraz z wyposażeniem.

POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU DWORSKIEGO:
a. dom, drewn., pocz. XX,
b. park, k. XIX.

RUINA WIATRAKA KOŹLAKA, drewn., XIX/XX, przeniesiony z Krzywic 1946

Kurhan wraz z bezpośrednią strefą ochronną o promieniu 10 m i strefą ochrony krajobrazowej, w grań. wg zał. planu

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Michała Archanioła:
a. kościół, mur., 1881,
b. dom modlitwy, ob. plebania, mur., 1877,
c. dom kantora, ob. organistówka, mur., 1887,
d. ogrodzenie z bramą, mur., 1881.

POZOSTAŁOŚCI MAJĄTKU KOLONISTY NIEMIECKIEGO, ob. nr zagroda 53/57a:
a. dom, mur., ok. 1900,
b. ruina obory, mur., ok. 1900,
c. owczarnia, ob. obora, mur., ok. 1900,
d. studnia, drewn.-mur., ok. 1900.

Cmentarz ewangelicko-augsburski, na działce wg zał. planu

Kopiec ziemny (mogiła) zw. "Mogiła Szwedzka"