Wał ziemny będący pozostałością historycznych umocnień ziemnych.

ZESPÓŁ CERKWI GR.-KAT. PAR. P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA, ul. Dąbrowskiego:
a. cerkiew, mur., k. XVIII, restaur. 1830,
b. dzwonnica, mur., k. XVIII,
b. ogrodzenie, mur., ok. 1910.

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. JÓZAFATA, ul. Kościuszki:
a. kościół, mur., 1906–1907, proj. Stefan Szyller, bud. Jan Filipowicz,
b. ogrodzenie z bramą, mur., 1906,
c. plebania, ul. Kościuszki nr 38, mur., 1906,
d. organistówka, drewn., ok. 1930.

Rejowiec - układ zieleni parkowej przy Cukrowni


ZESPÓŁ PAŁACOWO-FOLWARCZNY:
a. pałac, mur., 2 ćw. XIX, rozbud. l. 90 XX,
b. oficyna, ob. budynek administracyjno-mieszkalny, mur., XVIII, rozbud. i przebud. 1 poł. XIX,
c. park krajobrazowy, pocz. XIX,
d. stajnia, ob. lecznica, mur., ok. 1905,
e. pozostałości stajni, ob. magazyn, mur., ok. 1905,
f. pozostałości obory, ob. magazyn,  mur., ok. 1905,
g. wozownia, ob. budynek gospodarczy, mur., ok. 1905,
h. dom ogrodnika, mur., 2 ćw. XIX,
i. kuchnia, mur., 1912,
j. dom pisarza i kowala,  mur., ok. 1900,
k. dom dla służby,  mur., 1912,
l. dom dla służby, mur., 1912,
m. czworak, drewn., 1912,
n. czworak, drewn., 1912,
o. dom stelmacha, mur., ok. 1907,
p. stolarnia i kuźnia, ob. dom mieszkalny, mur., 1905–1907,
q. magazyn zbożowy, mur., 1905,
r. tartak, mur., 1905,
s. gorzelnia, mur., 1900,
t. magazyn gorzelni, mur., 1905,
u. obora, ob. garaż, mur., pocz. XX,
w. piwnica, mur., pocz. XX.

Założenie dworsko-parkowe: dwór, układ zieleni, starodrzew, figura NMP Assunty, w grań. wg zał. planu.

Pozostałości fortalicji składającej się z bastei, muru obronnego, resztek umocnień ziemnych, w grań. wg zał. planu.