Założenie dworsko-parkowe, w gran. wg zał. mapy.

Kościół (d. paraf., ob. cmentarny) pw. Wszystkich Świętych z wyposażeniem wnętrza, otoczenie w grań. cmentarza kościelnego, dzwonnica.

Kościół ewangelickoaugsburski, ob. kościół polskokat. pw. św. Mateusza, wraz z działką i porastającym ją drzewostanem, w gran. wg zał. wyrysu.

Zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu.

Miasto Rejowiec Fabryczny - kopiec ziemny (mogiła kurhanowa) zw. "Mogiła Szwedzka"

Cmentarz rzymskokat., w grań. wg zał. mapy