Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rudnik/ftp/chelm/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Powiat Chełm - Tworzenie stron i sklepów internetowych w Chełmie. Interaktywna mapa zabytków i historia Chełma

Cmentarz wojenny z I wojny świat. w gran. działki wg zał. mapy

Kościół paraf. pw. św. Małgorzaty z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica, otaczający drzewostan

Zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu.

Zespół dworsko-parkowy: dwór z otaczającym drzewostanem, wg zał. wyrysu

Zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu.