Cmentarz wojenny z I wojny świat. w gran. działki wg zał. mapy

Kościół paraf. pw. św. Małgorzaty z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica, otaczający drzewostan

Zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu.

Zespół dworsko-parkowy: dwór z otaczającym drzewostanem, wg zał. wyrysu

Zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu.