Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rudnik/ftp/chelm/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Powiat Chełm - Tworzenie stron i sklepów internetowych w Chełmie. Interaktywna mapa zabytków i historia Chełma

Kościół paraf. pw. Wszystkich Świętych (d. cerkiew grecko-kat.) z wyposażeniem wnętrza, otoczenie w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica.

ZESPÓŁ CERKWI GR.-KAT. PAR. P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA, ob. kościoła rzym.-kat. par. p.w. Opieki św. Józefa, ul. Kościelna:
a. cerkiew, mur., 1863–1867, przebud. po 1918,
b. dzwonnica, mur., 1871,
c. brama w ogrodzeniu, mur., 1918,
d. popówka, ob. dom mieszkalny, ul. Kościelna nr 13, mur., 1900–1901,
e. diakówka, ob. dom mieszkalny, ul. Chełmska, drewn., XIX.

ZESPÓŁ DWORSKI RODZINY DU CHATEAU:
a. dwór, ob. szkoła i mieszkanie, wł. UG Białopole, mur., 1908–1911, cz. zniszczony 1914, odbud. i rozbud., remont. l. 20 XX,
b. obora, mur., wł. RSP, mur., ok. 1920,
c. pozostałości parku, XIX.

ZESPÓŁ PAŁACOWY ZAMOYSKICH, wł. Nadleśnictwo Strzelce:
a. pałac myśliwski, uż. Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, mur., 1903, arch. J. A. Szymański, przebud. 1909–1911, arch. Jan Heurich mł., przebud. l. 50 XX, remont. l. 70 i 80 XX,
b. park krajobrazowy z 3 alejami, XIX i pocz. XX,
c. dom, drewn. (oszalowany), ok. 1930,
d. 2 domy, drewn., l. 30 XX,
e. 2 obory, drewn., l. 30 XX,
f. stodoła, drewn., l. 30 XX.

CERKIEW GR.-KAT. PAR., ob. szkoła podstawowa, wł. UG Białopole, mur., 1790, rozbud. 1831, arch. Chrystian Piotr Aigner (?), przebud. na szkołę 1925, remont. 1985.

OSIEDLE DYREKCJI OKRĘGOWYCH KOLEI PAŃSTWOWYCH, proj. Adam Kuncewicz i Adam Paprocki, mur., 1927–1929.

ZESPÓŁ CERKWI GR.-KAT. PAR. P.W. ZAŚNIĘCIA NPM, ob. kościoł rzym.-kat. par. p.w. Wniebowzięcia NMP:
a. cerkiew, mur., 1795, przebud. (usunięcie kopuł, dobud, 2 wież, przekształcenie szczytu) 1921, remont. m.in. 1968 i 1973,
b. kostnica, mur., 2 poł. XIX,
c. ogrodzenie, mur., 2 poł. XIX,
d. plebania, mur., 2 poł. XIX,
e. dom parafialny, mur., l. 30 XX.

Strona 9 z 9