Gmina Leśniowice (8)

Założenie dworsko-parkowe: dwór, układ zieleni, starodrzew, figura NMP Assunty, w grań. wg zał. planu.

Pozostałości fortalicji składającej się z bastei, muru obronnego, resztek umocnień ziemnych, w grań. wg zał. planu.

Trzy kopce ziemne (mogiły kurhanowe).

Zespół dworsko-parkowy: park i aleja wjazdowa, w grań. wg zał. wyrysu.

Kaplica Rzewuskich na cmentarzu paraf., wraz z zabytkowym wyposażeniem.

Cmentarz rzymskokat, w gran. wg zał. planu.

Zespół dworsko-pąrkowy: park i aleja wjazdowa, w grań. wg zał. wyrysu.