Gmina Dubienka (2)

Cmentarz grzebalny rzymskokat. w gran. działki wg zał. planu.

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PAR. P.W. ŚW. MIKOŁAJA, mur., między 1886 a 1905