Gmina Siedliszcze (6)

Zespół dworsko-parkowy: dwór z otaczającym drzewostanem, wg zał. wyrysu

Zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu.

Zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu

Zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu.

Zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu.