Gmina Sawin (6)

Zespół architektoniczny: kościół paraf. wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica-brama, przytułek dla starców, mur,drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego.

Założenie dworsko-parkowe, w gran. wg zał. mapy.

Kościół (d. paraf., ob. cmentarny) pw. Wszystkich Świętych z wyposażeniem wnętrza, otoczenie w grań. cmentarza kościelnego, dzwonnica.