Miasto Rejowiec Fabryczny - kopiec ziemny (mogiła kurhanowa) zw. "Mogiła Szwedzka"

Cmentarz rzymskokat., w grań. wg zał. mapy

Zespół pałacowo-parkowy: pałac, park, w grań. wg zał. mapy.

Zespół pałacowo-parkowy: pałac i park, w gran. wg zał. planu.

Pięć kopców ziemnych (cmentarzysko Kurhanowe)