czwartek, 09 grudzień 2010 11:31

Klesztów - architektoniczny zespół sakralny

Rate this item
(0 votes)

Architektoniczny zespół sakralny: kościół rzymskokat. pw. Wniebowzięcia NMP (d. cerkiew greckokat.) wraz z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, drzewostan w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica, przytułek, dom kościelnego, mur ogrodzeniowy, plebania wraz z częścią działki w gran. wg zał. planu.

Read 4932 times