czwartek, 09 grudzień 2010 11:23

Wojsławice - układ urbanistyczny osady Wojsławice

Rate this item
(0 votes)

Układ urbanistyczny osady Wojsławice, obejmujący rozplanowanie oraz utrzymane w tradycyjnej skali relacje przestrzenne zabudowy miejskiej z XIX-XX w., z akcentami monumentalnych zespołów architektonicznych: kościelnego, cerkiewnego i bożniczego - wg zał. planu.

Read 4727 times