Mapa Chełma przedstawia centrum miasta z zaznaczonymi zabytkami.

Zabytki Chełma

1. Zespół Katedralny Bazylianów na Górze Chełmskiej.

2. Zespół Klasztorny Pijarów.

3. Zespół Klasztorny Reformatów i Instytutu Maryjskiego.

4. Zespół Cerkwi Prawosławnej p.w. św. Jana Teologa Apostoła Ewangelisty.

5. Dawna Cerkiew i Seminarium Duchowne gr.-kat.

6. Zespół Domu Modlitwy tzw. Synagogi Małej (Bet-Hamidrasz, Besmedrysz).
7. Kościół p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej

8. Magistrat

9. Podziemne kopalnie kredy w Chełmie.

Zespół Koszar 65 Moskiewskiego Pułku Piechoty