Historia (2)

Najczęściej zajmowali się handlem i rzemiosłem. Przed wojną stanowili najliczniejszą grupę wyznaniową przewyższając katolików i prawosławnych. Chodzi o Żydów, ludzi wyznania mojżeszowego, którzy na stałe wpisali się w historię Chełma i Ziemi Chełmskiej.
 

W kwietniu br. na Międzynarodowych Dniach Filmu Dokumentalnego Rozstaje Europy w Lublinie miała miejsce premiera najnowszego filmu Jerzego Hoffmana „Ukraina - narodziny narodu”.